Home » Nieuws » Verslag rep. 12 jan. – planning rep. 2 feb.

Verslag rep. 12 jan. – planning rep. 2 feb.

VERSLAG 2e repetitie op 12 januari  

Het was een goede repetitie, opkomst minder groot dan op 5 jan.
Het instuderen ging vlot:  4 stukken zijn geheel of gedeeltelijk ingestudeerd. Sfeer is goed! Goede aandacht en grote betrokkenheid.
Afspraak: deelnemers oefenen thuis de ingestudeerde muziek (zie hierboven).

Opstelling bijgesteld: kleine mensen vooraan, grote mensen achteraan.
Aandachtspunt: niet praten tijdens de repetitie.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen met speciale aandacht voor adem (met proefpersoon).
  Schouders ontspannen houden, eerst de ‘bodem’ van de longen vullen.
  Stoeloefening gedaan – thuis verder oefenen.
 • Repertoire:
 1. The Armed Man (L’Homme armé) – is nu geheel ingestudeerd en doorgezongen.
 2. Sanctus – is nu geheel ingestudeerd en doorgezongen.
 3. Charge – zowel 1e als 2e couplet zijn nu ingestudeerd; deel C=F slaan we voorlopig over – staat gepland voor solisten.
 4. Kyrie – naast D=J (18-20) , nu ook ingestudeerd E (18-19) en F (Christe eleison 20-23). De tenor II is nog niet aan de orde geweest, de overige stemmen wel. Dit deel is erg complex met de diverse inzetten en het vinden van de juiste toonhoogtes. Hier moet de nodige aandacht aan besteed worden.
 • Niet gedaan:
  Save me from bloody men geheel (28-29 – voor de mannen)
  12. Benedictus – C – einde (87-90)

PLANNING 3e repetitie op 2 februari

1e deel: (90 minuten)

 • Inzingen: aandacht voor activering lichaam, stemapparaat, adem, resonans, articulatie; canon.
 • Sanctus – geheel doornemen. Aandacht voor dynamiek en uitspraak.
 • Instuderen: 12. Benedictus – C – einde (87-90)
 • Herhalen: 1. The Armed Man (L’Homme armé)
  alle partijen apart en in combinaties doornemen + collectief; aandacht voor de hoogte van de sopranen en tenoren
  Slotdeel is bijna hetzelfde als deel E.

2e deel: (70 minuten)

 • Herhalen: 3. Kyrie – eerst F (Christe 20-23) met aandacht voor de melodieën en de diverse inzetten; daarna Kyrie geheel
 • Charge – instuderen – deel E=G (57-60); aandacht voor de toonhoogte; herhalen deel B (51-54); deel C=F voorlopig overslaan;
 • Save me from bloody men geheel (28-29 – voor de mannen)

Reserve 6. Hymne Before Action – 1e couplet (44)