Home » Nieuws » Verslag rep. 23 feb. – planning rep. 1 mrt.

Verslag rep. 23 feb. – planning rep. 1 mrt.

VERSLAG 5E REPETITIE op 23 februari

Verhoging dirigent toegepast – zichtbaarheid is nu beter voor de achterste rij.
De delen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 12 zijn nu geheel ingestudeerd, 1e aandacht voor deel 10 B en C.
Aandachtspunten:
* gebruik de bladmuziek als een ‘spiekpapiertje’. Waar mogelijk uit ’t hoofd zingen, dat heeft een positieve invloed op:
de concentratie, het luisteren naar het collectief, het contact met de dirigent (gelijke inzetten, afsluitingen en muzikale aanwijzingen), uitstraling.
* niet onnodig praten en/of overleggen als je niet aan de beurt bent.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen: aandacht voor activering lichaam – stemapparaat, adem, resonans, articulatie;
  canon Toemba + emoties toepassen: vrolijk, droevig, verlegen, boos, chagrijnig, verliefd en ook heldhaftig, vol afschuw, tevreden en berustend.
  De inleving van de emoties beïnvloed de klank en de gezichtsuitdrukking + lichaamshouding.
 • Sanctus – gewerkt aan gelijke inzetten/afsluitingen, dynamiek, tempo vasthouden bij sneller ritme. Afwerking in gang gezet.
 • Benedictus – gewerkt aan uitspraak, toonhoogte + GLIMLACH, legatolijnen, dynamiek, rall. in slotmaten. Afwerking in gang gezet.
 • Hymne Before Action – 1e en 2e couplet (44+45) herhaald (incl. stem voor stem), delen C en D ingestudeerd. Uitspraak in ’t Engels, niet Amerikaans. Adem: voor iedere hoofdletter.
 • Kyrie – meeste aandacht voor Christe eleison (20-23), alle stemmen nogmaals doorgenomen, ook deel G tot eind nogmaals doorgenomen – inzetten, dynamiek en balans.
 • Charge – deel G alle stemmen apart doorgenomen, aandacht voor uitspraak, woordaccenten en tekstbeleving, ritmiek. Geheel gezongen.
 • Nieuw: 10. Agnus Dei – ingestudeerd deel C, en deel B. Inzetten van 35-44 nog lastig.
 • 1. The Armed Man (L’Homme armé) – 1 keer geheel doorgezongen.

Niet gedaan: Save me from bloody men – met tenoren en bassen

PLANNING 6E REPETITIE op 1 maart

1e deel: (85 minuten)

 • Kyrie – alten maat 112 verg. met 134 en 149; meeste aandacht voor Christe eleison (20-23), inzetten, dynamiek en balans
 • Charge – aandacht voor uitspraak, woordaccenten en tekstbeleving, ritmiek. Deel H opnieuw doornemen, met name de tenorpartij is lastig.
 • Agnus Dei – deel C rall. oefenen, deel B. losse stemmen en inzetten van 35-44; instuderen deel A.
 • Hymne Before Action – koorklank, zuiverheid, tekst

2e deel: (75 minuten)

Doorzingen en bijwerken:

 • Benedictus – toonhoogte adem, lengte Excelsis 2x, legato, dynamiek, rall. in slotmaten.
 • The Armed Man (L’Homme armé) – toonhoogte, koorklank, accenten, dynamiek, Franse taal.
 • Sanctus – gelijke inzetten/afsluitingen, dynamiek, tempo vasthouden bij sneller ritme
 • Save me from bloody men – met tenoren en bassen (tempo 35) – inzetten en lengtes van de slottonen, ritme (o.a. triolen)