Home » Nieuws » Verslag rep. 1 mrt – planning rep. 15 mrt.

Verslag rep. 1 mrt – planning rep. 15 mrt.

VERSLAG 6e REPETITIE op 1 maart

Repetitie zonder microfoonversterking – verstaanbaarheid geen probleem.

De delen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 12 zijn nu geheel ingestudeerd, en van deel 10 nog 7 maten te doen.
Blijft over deel 13a en 13b.

Aandachtspunt: opstelling van de alten. Verzoek om vaste plekken van klein naar groot.
Hier gaan we op de volgende repetitie nogmaals naar kijken.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen
 • Canon ‘Negen echo’s’ met resonans en dynamiek (p, mf, f, cres., decresc.
 • 3. Kyrie – alten maat 112 verg. met 134 en 149; het deel ‘Christe eleison’ (20-23) wederom uitgebreid geoefend; wordt wel beter, maar wel elke repetitie blijven herhalen; thuisstudie is belangrijk, zowel luisteren als zingen.
 • 10. Agnus Dei – delen B en C herhaald; alle stemmen doorgenomen; deel A (m.19-26) moet nog worden ingestudeerd.
 • 6. Hymne Before Action – gewerkt aan: kijken naar de dirigent met name bij inzetten en slottonen, tekstbeleving (‘Eroico’), ademplekken, lengte slottonen van elke zin, zuiverheid en rallentando (= vertragen).
 • 12. Benedictus – gewerkt aan: eenheid in de koorklank van de sopraangroep (geen uitschieters in volume), zuiverheid, dynamiek, korte en lange Excelcis.
 • 1. The Armed Man (L’Homme armé) – gewerkt aan toonhoogte van de verschillende inzetten, koorklank, accenten, dynamiek. Toonhoogte van de sopranen is bij de hoge tonen aanmerkelijk zuiverder!
 • 5. Sanctus – gewerkt aan dynamiek (vooral p en f cresc. ff), gelijke inzetten en afsluitingen, tempo vasthouden bij sneller ritme
 • 4. Save me from bloody men – met tenoren en bassen (tempo 35) – vooral gewerkt aan: ritme in het zeer langzame tempo, toonhoogte.

Niet gedaan: 7. Charge

PLANNING 7E REPETITIE op 15 maart

1e deel: (85 minuten)

Inzingen: aandachtspunten adem en dynamiek p, mf, f, cres., decresc.

 • 6. Hymne Before Action – adem, koorklank, zuiverheid, tekst, ook zacht zingen
 • 10. Agnus Dei – instuderen restant van deel A (7 maten); 32-en van Dei, deel C rall. oefenen, deel B. losse stemmen en inzetten van 35-44
 • 3. Kyrie – meeste aandacht weer voor Christe eleison (20-23), inzetten, dynamiek p en mf, balans
 • 7. Charge – aandacht voor uitspraak, woordaccenten en tekstbeleving, ritmiek. Deel H opnieuw doornemen, met name de tenorpartij is lastig.

2e deel: (75 minuten)

 • 1. The Armed Man (L’Homme armé) – toonhoogte, koorklank, accenten, dynamiek, Franse taal.
 • Nieuw 13. Better is peace – instuderen m.42 t/m 52, daarna doorzingen 34 t/ 52.
 • 12. Benedictus – toonhoogte adem, legato, dynamiek, rall. in slotmaten.
 • 5. Sanctus – gelijke inzetten/afsluitingen, dynamiek, tempo vasthouden bij sneller ritme
 • 4. Save me from bloody men – met tenoren en bassen (tempo 35) – inzetten en lengtes van de slottonen, triolen