Home » KLEIN orkest

Samenwerking Crescendo Sleen en Excelsior Oosterhesselen

Bij zowel Crescendo Sleen als bij ons werd een daling gezien van het aantal jeugdleden. We willen de jeugd graag een groter orkest bieden en wat kunnen we daar direct aan doen? In 2018 zijn we daarom gestart om maandelijks te repeteren met het jeugdorkest van Crescendo Sleen en het KLEIN-orkest van Excelsior. Dit heeft al geleid tot een aantal gezamenlijke concertjes.

Door in gesprek te gaan met de leden en de besturen kwam ernaar voren dat we in het muzikale jaar 2018/2019 nog intensiever moesten gaan samenwerken. Uiteindelijk zijn we vanaf november 2018 elke week gaan repeteren met elkaar onder leiding van Wilfred Grootenhuis. We repeteren zowel in Sleen als in Oosterhesselen. De repetities vinden plaats op vrijdag avond van 18.30 uur – 19.30 uur.

In 2019 wordt deze lijn doorgezet. De volgende stap is om een gevarieerd programma te maken voor 2019 samen met de leden.

 

Samenwerking Crescendo Sleen, ODO Odoorn, Euterpe Emmen en Excelsior Oosterhesselen

 Naast de samenwerking met Sleen hebben we als vereniging ook de samenwerking met ODO Odoorn en Euterpe Emmen. Gezamenlijk organiseren we verschillende jeugddagen voor de vier muziekverenigingen. Dit betekent dat we met elkaar muziek maken, maar we doen ook andere activiteiten om de jeugd te enthousiasmeren en de verbinding te zoeken met elkaar. De laatste jeugddag was in november 2018: ‘Muziekgriezelfeest’. Vanuit een thema worden de jeugddagen georganiseerd. Er wordt gezorgd voor bijpassende muziekstukken en andere niet-muzikale activiteiten worden aangepast aan het thema dat gekozen is.

 In het kader van ons honderd jarig jubileum wordt in februari de jeugddag georganiseerd in Oosterhesselen. In mei 2019 is het muzikale project ‘Zoo mooi!’ in het Oude Dierenpark in Emmen, uitgevoerd door Euterpe Emmen. De plannen liggen er om dit te combineren met de jeugddag.