In september 2016 is gestart met het Tussenorkest; korte tijd later werd door de leden van het orkest de naam Klein Orkest bedacht. Dit orkest is in de verenigingsstructuur gepositioneerd tussen het Opleidingsorkest en het Fanfareorkest. Het orkest is bedoeld om gevorderde leerlingen verdere orkestervaring te laten opdoen en de overgang naar het Fanfareorkest soepel te laten verlopen. Reden te meer om de repetitie van het ensemble te plannen voorafgaand aan de repetitie van het Fanfareorkest. Op deze wijze wordt ook het onderling contact verbeterd. Na overleg met de dirigent maakt een lid de overstap naar het Fanfareorkest, wanneer hij/zij het B-diploma heeft gehaald of het B-niveau bezit. Van sopraansax en altsax geldt het C-diploma/C-niveau. Ook ervaren muzikanten kunnen in het orkest meespelen wanneer zij niet direct op het niveau van het Fanfareorkest kunnen of willen meespelen. Een kans dus ook voor oud leden van de vereniging en andere muzikanten uit de omgeving. Enkele leden van het Fanfareorkest zorgen voor extra ondersteuning.

Het Klein Orkest wil aansprekende muziek spelen welke herkenbaar en toegankelijk is voor de luisteraar. Het gezelschap heeft dan ook een eigen muziekcommissie die vaststelt welke muziek er op de lessenaar komt. Het orkest zal eigenstandig concerten geven in de eigen regio maar ook daar buiten, onder andere op festivals.

Het Klein Orkest staat onder leiding van Janny Kruimink en repeteert wekelijks op de donderdagavond van 18.30 – 20.30 uur in de Hesselerhof.