Home » Nieuws

Toeter maar raak of sla erop los!

Op zaterdag 4 april 2020 organiseert muziekvereniging Excelsior “Toeter maar raak of sla erop los!”. Tijdens deze avond kunnen jullie alleen, in een duo of ensemble muzikaal van je laten horen. Het podium is voor jullie! 🙂 Creativiteit wordt gewaardeerd. Er zal een jury aanwezig zijn die voor iedereen een positieve feedback schrijft waarmee je in de toekomst je voordeel kunt doen. In de zaal is publiek van harte welkom!

 

Wie: Alle leden van Excelsior + het schoolorkest
Wat: Toeter maar raak of sla erop los!
Waar: De Hessselerhof
Wanneer: 4 april 2020
Hoe laat: 19.15 uur inloop, 19.30 uur beginnen

Jeugd play-inn wederom een groot succes!

Ter ere van ons 100 jarig jubileum vorig jaar van muziekvereniging ‘Excelsior’ hebben wij een jeugd play-inn georganiseerd onder leiding van Ivo Kouwehoven. Jeugdleden van verschillende muziekverenigingen hebben deelgenomen aan de play-inn wat een daverend succes bleek te zijn.

Dit jaar kregen wij een uitnodiging van muziekvereniging ‘Irene’ uit Nieuweroord voor een jeugd play-inn ook onder leiding van bovengenoemde. De vereniging uit Nieuweroord bestaat dit jaar namelijk 75 jaar en dit willen ze vieren met verschillende activiteiten, waaronder een muzikale activiteit voor de jeugd. De jongste jeugdleden hebben zich gelijk aangemeld voor deze dag.

 

Op zaterdag 7 maart zijn we met elkaar vetrokken naar Nieuweroord om te musiceren in dorpshuis ‘De Vuurkörf’. Toch wel spannend om mee te doen aan een play-inn samen met andere jeugdleden. ‘Ik speel nog niet zo lang, kan ik dit wel of is dit niet te moeilijk voor mij?’ Ze keken zeker uit naar deze dag met een dosis gezonde spanning. Om 10.00 uur werd iedereen welkom geheten en daarna startte de eerste repetitie. De jeugdleden van onze vereniging die sinds kort muziek maken, werden eerst geholpen door ervaren muzikanten. De andere jeugdleden gingen gelijk met het grote orkest repeteren.

 

Rond het middaguur had iedereen patat met een snack verdiend. Er was namelijk al flink gerepeteerd voor het afsluitende optreden om 15.00 uur. Na de lunch werd alle jeugd samengevoegd tot één groot orkest. Er werd niet alleen muziek gemaakt vanaf de bladmuziek, maar ook zonder notenschrift. Er werd zelfs op de kop gespeeld, liggend op de stoel met je hoofd naar beneden. In tweetallen werd er op één instrument gespeeld en dan moet je heel goed kunnen samenwerken. Ook was er nog een estafette met muziekstandaards waarbij de bladmuziek op de standaard moest blijven staan, zonder het vast te houden. Deze dag waren er verschillende spelvormen tussen de repetities door.

 

Eindelijk om 15.00 uur mochten de jonge muzikanten de eindpresentatie laten zien en horen aan ouders en andere belangstellenden. De reacties na tijd waren lovend. De jeugdleden hebben een geweldige dag gehad. Wederom was de jeugd play-inn een groot succes!

 

Word Word Word Word Word

Verslag rep. 1 mrt – planning rep. 15 mrt.

VERSLAG 6e REPETITIE op 1 maart

Repetitie zonder microfoonversterking – verstaanbaarheid geen probleem.

De delen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 12 zijn nu geheel ingestudeerd, en van deel 10 nog 7 maten te doen.
Blijft over deel 13a en 13b.

Aandachtspunt: opstelling van de alten. Verzoek om vaste plekken van klein naar groot.
Hier gaan we op de volgende repetitie nogmaals naar kijken.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen
 • Canon ‘Negen echo’s’ met resonans en dynamiek (p, mf, f, cres., decresc.
 • 3. Kyrie – alten maat 112 verg. met 134 en 149; het deel ‘Christe eleison’ (20-23) wederom uitgebreid geoefend; wordt wel beter, maar wel elke repetitie blijven herhalen; thuisstudie is belangrijk, zowel luisteren als zingen.
 • 10. Agnus Dei – delen B en C herhaald; alle stemmen doorgenomen; deel A (m.19-26) moet nog worden ingestudeerd.
 • 6. Hymne Before Action – gewerkt aan: kijken naar de dirigent met name bij inzetten en slottonen, tekstbeleving (‘Eroico’), ademplekken, lengte slottonen van elke zin, zuiverheid en rallentando (= vertragen).
 • 12. Benedictus – gewerkt aan: eenheid in de koorklank van de sopraangroep (geen uitschieters in volume), zuiverheid, dynamiek, korte en lange Excelcis.
 • 1. The Armed Man (L’Homme armé) – gewerkt aan toonhoogte van de verschillende inzetten, koorklank, accenten, dynamiek. Toonhoogte van de sopranen is bij de hoge tonen aanmerkelijk zuiverder!
 • 5. Sanctus – gewerkt aan dynamiek (vooral p en f cresc. ff), gelijke inzetten en afsluitingen, tempo vasthouden bij sneller ritme
 • 4. Save me from bloody men – met tenoren en bassen (tempo 35) – vooral gewerkt aan: ritme in het zeer langzame tempo, toonhoogte.

Niet gedaan: 7. Charge

PLANNING 7E REPETITIE op 15 maart

1e deel: (85 minuten)

Inzingen: aandachtspunten adem en dynamiek p, mf, f, cres., decresc.

 • 6. Hymne Before Action – adem, koorklank, zuiverheid, tekst, ook zacht zingen
 • 10. Agnus Dei – instuderen restant van deel A (7 maten); 32-en van Dei, deel C rall. oefenen, deel B. losse stemmen en inzetten van 35-44
 • 3. Kyrie – meeste aandacht weer voor Christe eleison (20-23), inzetten, dynamiek p en mf, balans
 • 7. Charge – aandacht voor uitspraak, woordaccenten en tekstbeleving, ritmiek. Deel H opnieuw doornemen, met name de tenorpartij is lastig.

2e deel: (75 minuten)

 • 1. The Armed Man (L’Homme armé) – toonhoogte, koorklank, accenten, dynamiek, Franse taal.
 • Nieuw 13. Better is peace – instuderen m.42 t/m 52, daarna doorzingen 34 t/ 52.
 • 12. Benedictus – toonhoogte adem, legato, dynamiek, rall. in slotmaten.
 • 5. Sanctus – gelijke inzetten/afsluitingen, dynamiek, tempo vasthouden bij sneller ritme
 • 4. Save me from bloody men – met tenoren en bassen (tempo 35) – inzetten en lengtes van de slottonen, triolen

Verslag rep. 1 mrt. – planning rep. 15 mrt.

Verslag 6e repetitie op 1 maart

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen
 • Canon ‘Negen echo’s’ met resonansoefening en dynamiek (p, mf, f, cres., decresc.)
 • 3. Kyrie – alten maat 112 verg. met 134 en 149; het deel ’Christe eleison’ (20-23) wederom uitgebreid geoefend; wordt wel beter, maar wel elke repetitie blijven herhalen; thuisstudie gewenst, zowel luisteren als zingen.
 • 10. Agnus Dei – delen B en C herhaald; alle stemmen doorgenomen; deel A (m.19-26) moet nog worden ingestudeerd.
 • 6. Hymne Before Action – gewerkt aan: kijken naar de dirigent met name bij inzetten en slottonen, tekstbeleving (‘Eroico’), ademplekken, lengte slottonen van elke zin, zuiverheid en rallentando (= vertragen).
 • 12. Benedictus – gewerkt aan: eenheid in de koorklank van de sopraangroep (geen uitschieters in volume), zuiverheid, dynamiek, korte en lange Excelcis.
 • 1. The Armed Man (L’Homme armé) – gewerkt aan toonhoogte van de verschillende inzetten, koorklank, accenten, dynamiek. Toonhoogte van de sopranen is bij de hoge tonen aanmerkelijk zuiverder!
 • 5. Sanctus – gewerkt aan dynamiek (vooral p en f cresc. ff), gelijke inzetten en afsluitingen, tempo vasthouden bij sneller ritme
 • 4. Save me from bloody men – met tenoren en bassen (tempo 35) – vooral gewerkt aan: ritme in het zeer langzame tempo, toonhoogte.

Niet gedaan: 7. Charge

Wat wordt gezongen door de solisten?

“Hieronder staan de onderdelen van ‘The Armed Man’ die door de solisten worden uitgevoerd:

2. Call to Prayers – door Syrische zanger

3. Kyrie – deel A (blz. 17) en deel C (blz. 18) door sopraan

7. Charge – deel C (blz. 55/56) en deel F (blz. 60/62) door sopraan, alt, tenor

8. Angry Flames – geheel door sopraan, alt, tenor, bas

9. Torches – geheel door sopraan, alt, tenor, bas

11. Now the Guns have Stopped – sopraan of alt

13. Better is Peace – deel A + B (blz. 92-96) door sopraan, alt, tenor, bas

Verslag rep. 23 feb. – planning rep. 1 mrt.

VERSLAG 5E REPETITIE op 23 februari

Verhoging dirigent toegepast – zichtbaarheid is nu beter voor de achterste rij.
De delen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 12 zijn nu geheel ingestudeerd, 1e aandacht voor deel 10 B en C.
Aandachtspunten:
* gebruik de bladmuziek als een ‘spiekpapiertje’. Waar mogelijk uit ’t hoofd zingen, dat heeft een positieve invloed op:
de concentratie, het luisteren naar het collectief, het contact met de dirigent (gelijke inzetten, afsluitingen en muzikale aanwijzingen), uitstraling.
* niet onnodig praten en/of overleggen als je niet aan de beurt bent.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen: aandacht voor activering lichaam – stemapparaat, adem, resonans, articulatie;
  canon Toemba + emoties toepassen: vrolijk, droevig, verlegen, boos, chagrijnig, verliefd en ook heldhaftig, vol afschuw, tevreden en berustend.
  De inleving van de emoties beïnvloed de klank en de gezichtsuitdrukking + lichaamshouding.
 • Sanctus – gewerkt aan gelijke inzetten/afsluitingen, dynamiek, tempo vasthouden bij sneller ritme. Afwerking in gang gezet.
 • Benedictus – gewerkt aan uitspraak, toonhoogte + GLIMLACH, legatolijnen, dynamiek, rall. in slotmaten. Afwerking in gang gezet.
 • Hymne Before Action – 1e en 2e couplet (44+45) herhaald (incl. stem voor stem), delen C en D ingestudeerd. Uitspraak in ’t Engels, niet Amerikaans. Adem: voor iedere hoofdletter.
 • Kyrie – meeste aandacht voor Christe eleison (20-23), alle stemmen nogmaals doorgenomen, ook deel G tot eind nogmaals doorgenomen – inzetten, dynamiek en balans.
 • Charge – deel G alle stemmen apart doorgenomen, aandacht voor uitspraak, woordaccenten en tekstbeleving, ritmiek. Geheel gezongen.
 • Nieuw: 10. Agnus Dei – ingestudeerd deel C, en deel B. Inzetten van 35-44 nog lastig.
 • 1. The Armed Man (L’Homme armé) – 1 keer geheel doorgezongen.

Niet gedaan: Save me from bloody men – met tenoren en bassen

PLANNING 6E REPETITIE op 1 maart

1e deel: (85 minuten)

 • Kyrie – alten maat 112 verg. met 134 en 149; meeste aandacht voor Christe eleison (20-23), inzetten, dynamiek en balans
 • Charge – aandacht voor uitspraak, woordaccenten en tekstbeleving, ritmiek. Deel H opnieuw doornemen, met name de tenorpartij is lastig.
 • Agnus Dei – deel C rall. oefenen, deel B. losse stemmen en inzetten van 35-44; instuderen deel A.
 • Hymne Before Action – koorklank, zuiverheid, tekst

2e deel: (75 minuten)

Doorzingen en bijwerken:

 • Benedictus – toonhoogte adem, lengte Excelsis 2x, legato, dynamiek, rall. in slotmaten.
 • The Armed Man (L’Homme armé) – toonhoogte, koorklank, accenten, dynamiek, Franse taal.
 • Sanctus – gelijke inzetten/afsluitingen, dynamiek, tempo vasthouden bij sneller ritme
 • Save me from bloody men – met tenoren en bassen (tempo 35) – inzetten en lengtes van de slottonen, ritme (o.a. triolen)

Verslag rep. 9 feb. – planning rep. 23 feb.

VERSLAG 4E REPETITIE op 9 februari

Wederom een goede repetitie. Veel gedaan. De eenheid groeit.
Goede aandacht en grote betrokkenheid, goede sfeer. Thuisstudie in orde.
De delen 1, 3, 4, 5, 7 en 12 zijn nu geheel ingestudeerd, deel 6 het begin.
Aandachtspunt: Probeer bij elke nieuwe inzet van te voren enkele woorden in je op te nemen, zodat je je aandacht kunt richten op de dirigent om tegelijk te kunnen starten. Zing recht vooruit over het boek heen, dus niet naar beneden zingen.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen – aandacht met name voor adem, resonans, houding.
  Canon In het Helderse Nieuwediep met verschillende zinslengten.
 • Repertoire:
  1. The Armed Man (L’Homme armé) – geheel doorgezongen. Aandacht voor uitspraak, lengte slottonen, dynamische opbouw en accenten
  (zie ook nieuw document ’Dynamische tekens en termen in bladmuziek’).
  De sopranen die de hoogte net niet halen kunnen
  of: een klein ‘uitstapje’ maken naar de altpartij
  of: even een paar tellen verstek laten gaan
  blijf ontspannen zingen en denk aan de glimlach.
  6. (nieuw:) Hymne before action – deel A = 2 coupletten (44 + 45) ingestudeerd. Let op uitspraak legions (-ie-), ere (als air), Jehova’s (dje-).
  12. Benedictus geheel doorgezongen. Aandacht voor uitspraak, korte en lange ‘Excelsis’, dynamiek melodielijnen stijgend en dalend.
  5. Sanctus – geheel doorgezongen. Aandacht voor uitspraak; lengte ‘Sanc-tus’ en dynamiek. NB. Tempo niet versnellen bij ‘Pleni sunt …..’
  7. Charge – nu ook deel I ingestudeerd; deel H per stem nogmaals doorgenomen; lastig voor de tenoren, en hoogte sopranen. Geheel doorgezongen.
  3. Kyrie – meeste aandacht voor deel F (Christe eleison 20-23).
  4. Save me from bloody men – nogmaals geheel doorgenomen. Tempo 35.

PLANNING 5E REPETITIE op 23 februari

Verhoging dirigent – zichtbaarheid

1e deel: (85 minuten)

 • Inzingen: aandacht voor activering lichaam, stemapparaat, adem, resonans, articulatie;
  canon + emoties
 • 5. Sanctus – werken aan gelijke inzetten/afsluitingen, dynamiek, tempo vasthouden bij sneller ritme
 • 12. Benedictus – adem, dynamiek, rall. in slotmaten.
 • 6. Hymne Before Action – 1e en 2e couplet (44+45) partijen doornemen; delen C en D instuderen.
 • 3. Kyrie – alten maat 112 verg. met 134 en 149; meeste aandacht voor Christe eleison (20-23), inzetten, dynamiek en balans

2e deel: (75 minuten)

 • 7. Charge – aandacht voor uitspraak, woordaccenten en tekstbeleving, ritmiek. Deel H opnieuw doornemen, met name de tenorpartij is lastig.
 • Nieuw: 10. Agnus Dei – deel C, evt. daarna deel B.
 • 1. The Armed Man (L’Homme armé) – aandacht voor koorklank en samenklanken, accenten, dynamiek, Franse taal.
 • 4. Save me from bloody men – met tenoren en bassen (tempo 35) – inzetten en lengtes van de slottonen, triolen

Verslag rep. 2 feb. – planning rep. 9 feb.

VERSLAG 3E REPETITIE op 2 februari

Wederom een goede repetitie, .
Goede aandacht en grote betrokkenheid, goede sfeer.
Het was te merken dat de deelnemers goed aan thuisstudie hebben gewerkt. Bravo.
Aandachtspunt: : niet praten tijdens de repetitie.
De delen 1, 3, 4, 5 en 12 zijn nu geheel ingestudeerd. Herhalen en afwerken.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen – aandacht met name voor adem, resonans, ontspanning onderkaak.
  Canon Bobo waro
 • Repertoire:
  1. The Armed Man (L’Homme armé) – geheel doorgezongen. Aandacht voor uitspraak en woordaccenten. Extra voor deel G (slot), incl. dynamiek.
  12. Benedictus geheel ingestudeerd. Aandacht voor uitspraak (zie ook document met fonetische uitspraak). Hosanna – letten op korte en lange ‘Excelsis’.
  5. Sanctus – is nu geheel doorgezongen. Aandacht voor uitspraak; lengte ‘Sanc-tus’.
  7. Charge – deel H ingestudeerd; 1e en 2e couplet herhaald – aandacht voor pittige uitspraak, woordaccenten en tekstbeleving (strijdlust en doodsgevaar).
  3. Kyrie – deel F (Christe eleison 20-23) – nogmaals per stem doorgenomen incl. tenor II. Kyrie geheel doorgezongen.
  4. Save me from bloody men – ingestudeerd met tenoren en bassen. Tempo (35) aangepast volgens partituur (blijft zo).

PLANNING 4E REPETITIE op 9 februari

1e deel: (90 minuten)

 • Inzingen: aandacht voor activering lichaam, stemapparaat, adem, resonans, articulatie;
 • Herhalen 5. Sanctus – werken aan gelijke inzetten/afsluitingen, dynamiek.
 • Instuderen 6. Hymne Before Action – 1e (en 2e?) couplet
 • Herhalen 12. Benedictus – C – einde (87-90)

2e deel: (70 minuten)

 • Herhalen 3. Kyrie – meeste aandacht voor deel F (Christe eleison 20-23), inzetten en balans, tempo 90.
 • Herhalen 7. Charge – aandacht voor uitspraak, woordaccenten en tekstbeleving, ritmiek. Deel H opnieuw doornemen, met name de tenorpartij is lastig.
  Beginnen met deel I+J.
 • Herhalen 1. The Armed Man (L’Homme armé) – aandacht voor koorklank en samenklanken, accenten, dynamiek, Franse taal.
 • Herhalen 4. Save me from bloody men – met tenoren en bassen (tempo 35) – inzetten en lengtes van de slottonen, triolen

Verslag rep. 12 jan. – planning rep. 2 feb.

VERSLAG 2e repetitie op 12 januari  

Het was een goede repetitie, opkomst minder groot dan op 5 jan.
Het instuderen ging vlot:  4 stukken zijn geheel of gedeeltelijk ingestudeerd. Sfeer is goed! Goede aandacht en grote betrokkenheid.
Afspraak: deelnemers oefenen thuis de ingestudeerde muziek (zie hierboven).

Opstelling bijgesteld: kleine mensen vooraan, grote mensen achteraan.
Aandachtspunt: niet praten tijdens de repetitie.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen met speciale aandacht voor adem (met proefpersoon).
  Schouders ontspannen houden, eerst de ‘bodem’ van de longen vullen.
  Stoeloefening gedaan – thuis verder oefenen.
 • Repertoire:
 1. The Armed Man (L’Homme armé) – is nu geheel ingestudeerd en doorgezongen.
 2. Sanctus – is nu geheel ingestudeerd en doorgezongen.
 3. Charge – zowel 1e als 2e couplet zijn nu ingestudeerd; deel C=F slaan we voorlopig over – staat gepland voor solisten.
 4. Kyrie – naast D=J (18-20) , nu ook ingestudeerd E (18-19) en F (Christe eleison 20-23). De tenor II is nog niet aan de orde geweest, de overige stemmen wel. Dit deel is erg complex met de diverse inzetten en het vinden van de juiste toonhoogtes. Hier moet de nodige aandacht aan besteed worden.
 • Niet gedaan:
  Save me from bloody men geheel (28-29 – voor de mannen)
  12. Benedictus – C – einde (87-90)

PLANNING 3e repetitie op 2 februari

1e deel: (90 minuten)

 • Inzingen: aandacht voor activering lichaam, stemapparaat, adem, resonans, articulatie; canon.
 • Sanctus – geheel doornemen. Aandacht voor dynamiek en uitspraak.
 • Instuderen: 12. Benedictus – C – einde (87-90)
 • Herhalen: 1. The Armed Man (L’Homme armé)
  alle partijen apart en in combinaties doornemen + collectief; aandacht voor de hoogte van de sopranen en tenoren
  Slotdeel is bijna hetzelfde als deel E.

2e deel: (70 minuten)

 • Herhalen: 3. Kyrie – eerst F (Christe 20-23) met aandacht voor de melodieën en de diverse inzetten; daarna Kyrie geheel
 • Charge – instuderen – deel E=G (57-60); aandacht voor de toonhoogte; herhalen deel B (51-54); deel C=F voorlopig overslaan;
 • Save me from bloody men geheel (28-29 – voor de mannen)

Reserve 6. Hymne Before Action – 1e couplet (44)

Fonetische uitspraak Frans en Latijn

Fonetische uitspraak van het Frans:

l’homme armé                         lommarmee
doit, doit on douter               dwa, dwatton doetee    (n nasaal)
on a fait                                     ona fè   (o van zon, n nasaal, è van bèh)
partout crier                            partoe kriejee
que chacun                               ke sjakun  (e van ze, un van langerekte een, n nasaal)
se viegne armer                      se vieinarmee
d’un haubregon de fer          dun obregon de fer (un van een, n nasaal,
                                                                           bre met ‘stomme’ e, e in fer langgerekt)

Fonetische uitspraak van het Latijn:

kyrie                                         kierie.e (y=ie, e tussen e en i)
eleison                                     eleison (e tussen e en i, i in lei pas op het laatst)
christe                                      kriste (ch=k, e tussen e en i)
sanctus                                    saanktus (a langgerekt)
dominus                                  dominoes (o als in zone, u=oe)
deus                                          de.oes (e tussen e en i, u=oe)
sabaoth                                    saabaaot
pleni                                          pleni (e tussen e en i, i=ie)
sunt                                           soent (u=oe)
caeli                                           tsjelie (c voor e=tsj, i=ie)
gloria                                         gloria (o als in zone, g als in garden)
excelsis                                     egdjelsies  (g als in garden, i=ie)
benedictus                               benediektoes (e tussen e en i)
qui                                              kwie
venit                                          weniet (v tussen v en w, e tussen e en i, i=ie)
in                                                 ien (i=ie)
nomine                                      nomine (o als in zone, e tussen e en i)
domini                                       domienie (o als in zone, i=ie)
angus                                         aanjoes (a langgerekt, gn=nj, u=oe)
dei                                               deie (e tussen e en i, i=ie)
qui tollis                                     kwie tollies (o als in zone, i=ie)
peccata                                       pekkaataa
mundi                                         moendie (u=oe, i=ie)
miserere                                    mieserere (i=ie, e tussen e en i)
nobis                                           nobies (o als in zone, i=ie)
dona                                            donaa (o als in zone)
pacem                                         paatsjem (a langgerekt, c voor e=tsj)