Home » Nieuws

Verslag rep. 12 jan. – planning rep. 3 feb.

VERSLAG 2e repetitie op 12 januari  

Het was een goede repetitie, opkomst minder groot dan op 5 jan.
Het instuderen ging vlot:  4 stukken zijn geheel of gedeeltelijk ingestudeerd. Sfeer is goed! Goede aandacht en grote betrokkenheid.
Afspraak: deelnemers oefenen thuis de ingestudeerde muziek (zie hierboven).

Opstelling bijgesteld: kleine mensen vooraan, grote mensen achteraan.
Aandachtspunt: niet praten tijdens de repetitie.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen met speciale aandacht voor adem (met proefpersoon).
  Schouders ontspannen houden, eerst de ‘bodem’ van de longen vullen.
  Stoeloefening gedaan – thuis verder oefenen.
 • Repertoire:
 1. The Armed Man (L’Homme armé) – is nu geheel ingestudeerd en doorgezongen.
 2. Sanctus – is nu geheel ingestudeerd en doorgezongen.
 3. Charge – zowel 1e als 2e couplet zijn nu ingestudeerd; deel C=F slaan we voorlopig over – staat gepland voor solisten.
 4. Kyrie – naast D=J (18-20) , nu ook ingestudeerd E (18-19) en F (Christe eleison 20-23). De tenor II is nog niet aan de orde geweest, de overige stemmen wel. Dit deel is erg complex met de diverse inzetten en het vinden van de juiste toonhoogtes. Hier moet de nodige aandacht aan besteed worden.
 • Niet gedaan:
  Save me from bloody men geheel (28-29 – voor de mannen)
  12. Benedictus – C – einde (87-90)

PLANNING 3e repetitie op 2 februari

1e deel: (90 minuten)

 • Inzingen: aandacht voor activering lichaam, stemapparaat, adem, resonans, articulatie; canon.
 • Sanctus – geheel doornemen. Aandacht voor dynamiek en uitspraak.
 • Instuderen: 12. Benedictus – C – einde (87-90)
 • Herhalen: 1. The Armed Man (L’Homme armé)
  alle partijen apart en in combinaties doornemen + collectief; aandacht voor de hoogte van de sopranen en tenoren
  Slotdeel is bijna hetzelfde als deel E.

2e deel: (70 minuten)

 • Herhalen: 3. Kyrie – eerst F (Christe 20-23) met aandacht voor de melodieën en de diverse inzetten; daarna Kyrie geheel
 • Charge – instuderen – deel E=G (57-60); aandacht voor de toonhoogte; herhalen deel B (51-54); deel C=F voorlopig overslaan;
 • Save me from bloody men geheel (28-29 – voor de mannen)

Reserve 6. Hymne Before Action – 1e couplet (44)

Fonetische uitspraak Frans en Latijn

Fonetische uitspraak van het Frans:

l’homme armé                         lommarmee
doit, doit on douter               dwa, dwatton doetee    (n nasaal)
on a fait                                     ona fè   (o van zon, n nasaal, è van bèh)
partout crier                            partoe kriejee
que chacun                               ke sjakun  (e van ze, un van langerekte een, n nasaal)
se viegne armer                      se vieinarmee
d’un haubregon de fer          dun obregon de fer (un van een, n nasaal,
                                                                           bre met ‘stomme’ e, e in fer langgerekt)

Fonetische uitspraak van het Latijn:

kyrie                                         kierie.e (y=ie, e tussen e en i)
eleison                                     eleison (e tussen e en i, i in lei pas op het laatst)
christe                                      kriste (ch=k, e tussen e en i)
sanctus                                    saanktus (a langgerekt)
dominus                                  dominoes (o als in zone, u=oe)
deus                                          de.oes (e tussen e en i, u=oe)
sabaoth                                    saabaaot
pleni                                          pleni (e tussen e en i, i=ie)
sunt                                           soent (u=oe)
caeli                                           tsjelie (c voor e=tsj, i=ie)
gloria                                         gloria (o als in zone, g als in garden)
exelcis                                       egdjelsies  (g als in garden, i=ie)
benedictus                               benediektoes (e tussen e en i)
qui                                              kwie
venit                                          weniet (v tussen v en w, e tussen e en i, i=ie)
in                                                 ien (i=ie)
nomine                                      nomine (o als in zone, e tussen e en i)
domini                                       domienie (o als in zone, i=ie)
angus                                         aanjoes (a langgerekt, gn=nj, u=oe)
dei                                               deie (e tussen e en i, i=ie)
qui tollis                                     kwie tollies (o als in zone, i=ie)
peccata                                       pekkaataa
mundi                                         moendie (u=oe, i=ie)
miserere                                    mieserere (i=ie, e tussen e en i)\
nobis                                           nobies (o als in zone, i=ie)
dona                                            donaa (o als in zone)
pacem                                         paatsjem (a langgerekt, c voor e=tsj)

 

Verslag rep. 5 jan. – planning rep. 12 jan.

VERSLAG 1e repetitie op 5 januari

Het was een goede repetitie, met een zeer grote opkomst.
Het instuderen ging vlot:  4 stukken zijn geheel of gedeeltelijk ingestudeerd.
Sfeer is goed! Goede aandacht en grote betrokkenheid.
Afspraak: deelnemers oefenen thuis de ingestudeerde muziek met de ingezongen partijen op de website.
Aandachtspunten: opstelling bijstellen – kleine mensen vooraan, grote mensen achteraan.
presentielijst van paraaf voorzien

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen
 • Ingestudeerd:
  1. The Armed Man (L’Homme armé) – A (2+3), C (4-6), E (8-9), F (10-12)
  5. Sanctus – A (30-31), BC (32-33), C=F (34-36), D=G (36-37)
  6. Charge – B (51-54)
  3. Kyrie – D=J (18-20)

PLANNING 2e repetitie op 12 januari

1e deel: (90 minuten)

 • Inzingen met speciale aandacht voor ademtechniek
  1. The Armed Man (L’Homme armé) – geheel herhalen
  slotdeel is bijna hetzelfde als deel E
  alle partijen apart en in combinaties van stemmen doornemen
  aandacht voor de hoogte van de sopranen en tenoren
 • 3. Kyrie – herhalen deel D=J (18-20); instuderen deel E (Kyrie 18-19) en deel F (Christe 20-23)
  aandacht voor uitspraak

2e deel: (70 minuten)

 • 5. Sanctus – deel H instuderen, daarna geheel doornemen
  alle partijen apart en in combinaties doornemen
  aandacht voor dynamiek en uitspraak
 • 6. Charge – instuderen – deel E=G (57-60); herhalen deel B (51-54)
  deel C=F voorlopig overslaan
 • 4. Save me from bloody men geheel (28-29 – voor tenoren en bassen)

Reserve: Instuderen: 12. Benedictus – deel C – einde (87-90)

The Armed Man 2020 is van start!

Al lange tijd zijn wij bezig met de voorbereidingen voor de start van het project “The Armed Man”. In het kader van het jaar waarin wij 75 jaar vrijheid vieren hebben wij de stap genomen om de vredes mis “The Armed Man” van de Britse componist Karl Jenkins uit te voeren. Een hele stap omdat dit werk groots is opgezet. 65 minuten muziek voor en door orkest, gemengd koor en solisten. Na 3 weekenden met audities zijn wij vandaag gestart met de eerste repetitie van ons projectkoor bestaande uit 155 enthousiaste zangers en zangeressen. Het belooft nu al een geweldig en groots project te worden!
Ook enthousiast? Zaterdag 12 en zondag 13 september zijn de uitvoeringen. Waar? De locatie houden we nog even geheim.

Koorrepetitie 5 januari, het programma.

Hieronder staat de indeling van de eerste repetitie.
Het is een grove planning, die niet helemaal in tijd is in te schatten.

De planning van de 2e repetitie wordt ingevuld nadat de 1e repetitie geweest is.
Vanaf de 2e repetitie worden ingestudeerde liederen herhaald en bijgewerkt.

Na het instuderen van een lied wordt van de zangers en zangeressen verwacht dat zij de
liederen zelfstandig gaan oefenen met behulp van het liedmateriaal in het boek en met de ingezongen partijen op de website.

We werken aan de volgende aspecten:
houding, zangtechniek (stemapparaat, adem, resonans), koorklank, balans in en tussen de groepen, zuiverheid, ritmiek, toonlengte, articulatie, gelijke inzetten, inleving, expressie

 

 

1e deel: (90 minuten)

 • Inzingen
 • Instuderen 1. The Armed Man (L’Homme armé)
  unisono in C, D, Es, F, G; daarna partijen volgen.
 • Instuderen 5. Sanctus

2e deel: (70 minuten)

 • Instuderen 7. Charge (1e couplet -B pag 51-54)
 • Instuderen 3. Kryie (vanaf D tot G pag 18-23)
 • Reserve? Instuderen met tenoren en bassen
  Instuderen
  4 Save me from bloody men geheel (voor de mannen 28-29)

 

De eerste repetitie!

Bijna is het moment dan daar. De eerste repetitie voor “The Armed Man”. Het orkest heeft al even aan deze geweldige muziek geroken en ook het koor gaat nu bijna van start. Op deze pagina vind je alle benodigde informatie die je nodig hebt om deel te kunnen nemen aan dit project. Na iedere repetitie zal jullie dirigent een verslag schrijven met daarin een terugblik op de afgelopen repetitie en het “huiswerk” voor de volgende repetitie. Thuisstudie is in dit project erg belangrijk. Wij gaan er van uit dat je er thuis, in de auto, op het werk, tijdens het wandelen, enz. voor zorgt dat je de muziek beheerst. De repetitietijd is bedoeld voor het samenvoegen van de verschillende stemmen en het bijschaven van de muziek.

In Memoriam Jan Schepers

Op 5 december is ons erelid Jan Schepers overleden. Jan was een betrokken oud-voorzitter en muzikant. Decennia lang is hij lid geweest van onze vereniging en is betrokken geweest bij belangrijke momenten waarvan de gevolgen nog steeds te merken zijn. Na meer dan 50 jaar te hebben meegespeeld in het fanfareorkest kwam ook voor Jan het moment dat meespelen lastiger werd. Toch woonde Jan trouw alle concerten van onze vereniging bij en bleef hij onze grootste fan. Tijdens ons jubileumweekend van afgelopen november liet Jan’s gezondheid het niet toe om bij het grote jubileumfeest aanwezig te zijn. Tijdens de mars die wij door het dorp hebben gelopen hebben wij daarom een kleine toevoeging aan de route gedaan. Voor de Etgaarde waar Jan de laatste jaren woonde hebben wij een kleine serenade gebracht waar hij zichtbaar van genoot. Op deze manier heeft hij het 100-jarig jubileum nog met ons kunnen vieren en wij met hem.

Wij zullen Jan herinneren als een warm mens met een groot muzikaal hart voor de vereniging.

Muziekvereniging Excelsior drager van de Koninklijke Erepenning!

Eindelijk was het dan zover! Het afgelopen weekend stond volledig in het teken van onze 100e verjaardag. Vrijdagavond een receptie, zaterdag een reunie en ’s avonds een groots concert afgesloten met de feestband “Level Up”. Het was absoluut een top weekend waarin alle facetten van onze vereniging zijn belicht. Veel oud leden hebben anekdotes uit onze verenigingsgeschiedenis verteld en samen hebben wij in een groot orkest onze muzikale kwaliteiten laten horen. Zeer veel mensen hebben ons het afgelopen weekend vergezeld tijdens dit grote feest en vele cadeaus zijn onze kant op gekomen. Mooie cadeaus, lieve cadeaus, lekkere cadeaus en muzikaal nuttige cadeaus. Toch kon geen enkel cadeau op tegen het cadeau dat wij van onze burgemeester Bouwmeester hebben mogen ontvangen. Namens onze koning mocht hij ons de Koninklijke Erepenning overhandigen als blijk van waardering voor onze muzikale activiteiten in onze regio.
Ons weekend kan niet meer stuk en ik kijk nu al uit naar het volgende 100 jarige jubileum feest!

Bart Kruimink
Voorzitter

Jeugd beleeft Nationale Taptoe

De jeugd is op zaterdag 28 september naar de 65e editie van de Nationale Taptoe in Ahoy Rotterdam geweest. We werden getipt door de vader van een van onze jeugdleden. Voor deze editie werden opleidings- en jeugdorkesten speciaal uitgenodigd om de Nationale Taptoe te beleven.

De Nationale Taptoe is één van de meest vooraanstaande militaire taptoes in de wereld. De rode draad van deze show was ‘200 jaar militaire muziek in het Koninkrijk der Nederlanden’. Een vast onderdeel in het programma is het uiten van erkenning en waardering voor diegenen die zich in de uitoefening van een publieke taak inzetten of hebben ingezet voor de bevordering van vrede, veiligheid en openbare orde. Tijdens deze Taptoe was de herdenking van de slag om Arnhem 75 jaar geleden een belangrijk onderdeel van het programma.

 

In een spectaculaire show met een diversiteit aan muziek en indrukwekkende lichtshows hebben we genoten van meerdere artiesten, korpsen en dansgroepen. Verschillende artiesten deden mee zoals Cesar Zuiderwijk (drummer Golden Earring), Ronald Snijders (fluitist) en Jörgen van Rijen (trombonist). Daarnaast waren er militaire korpsen uit binnenland, maar ook verschillende groepen uit buitenland. Een Keltische dansgroep uit Nieuw-Zeeland, gespierde dansers met trommen uit Zuid-Korea en een drillteam uit de Verenigde Staten hebben we onder andere zien optreden.

We hebben genoten van deze drie uur durende show en kijken uit naar de Nationale Taptoe volgend jaar. In 2020 zal tijdens de 66e editie van de Nationale Taptoe ’75 jaar bevrijding in Nederland’ centraal staan.

Van de voorzitter, 22 september 2019

Wat een rust dacht iedereen. Na twee intensieve weken waarin er bijna iedere dag gezamenlijk muziek werd gemaakt kan iedereen nu weer tot bezinning komen. Langzaam aan komt bij iedereen het besef wat we hebben meegemaakt. Het einde van de Toorn van Thunaer is een feit maar wat een geweldig en groots project was dit. Dat het een groots project ging worden was bekend. Ook was het al ruim van te voren bij ons bekend dat deelname aan dit spektakel veel van onze muzikanten zou vragen. De eerste repetities waren nog in de vakantieperiode en in de laatste twee weken zou iedereen vergeten wat de definitie van “vrije tijd” is. Op het moment dat de Toorn van Thunaer realiteit is geworden werd dit besef inderdaad ook werkelijkheid. Druk was het. Toch zijn wij als vereniging blij dat wij de kans hebben gekregen om deel te mogen nemen aan dit geweldige evenement. En zoals ik verschillende leden heb horen zeggen: “Ik heb nog nooit voor zoveel mensen tegelijk gespeeld!” Toch ben ik als voorzitter niet alleen trots op onze deelname aan dit project. Waar ik misschien nog meer trots op ben is de wijze waarop het orkest zich hier doorheen heeft geworsteld. Na een kleine aanmoediging van onze dirigent en mij als voorzitter kwam de repetitiementaliteit in een stroomversnelling. Iedereen heeft er op zijn of haar manier een schepje bovenop gedaan. Tijdens de repetities en voorstellingen was de sfeer in het orkest bovengemiddeld goed! Samen werd de muziek gemaakt en samen werd er voor een geweldige sfeer gezorgd waarbij niet alleen aan ieders eigen werd gedacht. Eten en drinken werd in overvloed meegenomen en er waren zelf secties waar complete hapjes schalen rondgingen. En aan het eind? Toen vond iedereen het jammer dat dit spektakel af was. Zoals ik al vaker heb gezegd ben je “samen” een vereniging. Alle activiteiten doe je in de basis met elkaar. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens de Toorn van Thunaer ervaren dat wij wel degelijk een vereniging zijn. Samen hebben wij deze klus geklaard!

Namens muziekvereniging Excelsior bedankt ik de organisatie van de Toorn van Thunaer voor de mogelijkheid die wij hebben gekregen om te mogen helpen dit muziektheaterspektakel tot een muzikaal hoogtepunt te brengen. Naar mijn idee is dit gelukt. Op naar een volgend spektakel!

Ondanks onze deelname aan dit grootse evenement gaat de dagelijkse gang van zaken natuurlijk gewoon door. Zo heeft Ineke van Zundert besloten haar lidmaatschap op te zeggen. Na een aantal jaren onze saxofoonsectie te hebben gesterkt op tenorsaxofoon heeft zij besloten dat muziekvereniging Excelsior niet meer bij haar past en dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging.

Zoals inmiddels bekend zit onze malletband op dit moment zonder dirigent. Toch is dit natuurlijk geen reden om geen muziek te maken en biedt dit “dirigent loze tijdperkje” misschien wel nieuwe kansen om tot nieuwe en beter bij de tijd passende inzichten te komen. Na een aantal gesprekken die ik samen met mijn collega bestuurslid en frisse aanjager van de malletband Simon Eising met de muzikanten van de malletband heb gehouden kwam al snel naar voren dat er ideeën en wensen genoeg zijn. Maar hoe krijgt dit vorm? Onze boodschap was snel duidelijk: “ je creëert je eigen kansen.” Wil je iets nieuws dan is dit jullie kans om met ideeën te komen en daar een passend iemand bij te zoeken. En tot die tijd? Laat zien wat je graag wil doen en zoek daar “jullie” muziek bij. Tijdens deze gesprekken bleek al snel dat dit natuurlijk niet is wat men gewend is om te doen en misschien ook wel een beetje spannend. Toch was het besef er ook al snel dat er iets moest gebeuren. Daarom was ik blij te horen dat de muzikanten deze kans met beide handen hebben aangegrepen en dat er echt muziek gemaakt wordt. Malletband ga zo door!

Er is de afgelopen weken dus weer veel gebeurd binnen onze vereniging. Toch is dan nu de tijd aangekomen waarin alle muzikanten zich gaan richten op het grote jubileumweekend. Het weekend waarin wij dan echt onze 100 jarige verjaardag gaan vieren. Zet het alvast in uw agenda zodat ook u hierbij kunt zijn. Een dezer dagen zal de dagen zal de kaartverkoop van start gaan. Het gaat een groot feest worden waarin de muziek niet alleen door ons verzorgt wordt. Nee ook voor ons wordt het een feestje!

Bart Kruimink
Voorzitter