The Armed Man een groot succes!

The Armed Man een groot succes!

Een mis voor vrede, gecomponeerd door Karl Jenkins. Een stuk over oorlog, geweld, dreiging, afgewisseld met momenten van reflectie en vergezeld van indrukwekkende filmbeelden. Het stuk ging in 2000 in première in de Royal Albert Hall in Londen. Voor Excelsior en het 100 koppig projectkoor ging het stuk in première op 3 november 2022 in sporthal de Goorn te Oosterhesselen. Excelsior koesterde al langer de wens om deze mis tot uitvoer te brengen. Een project van deze omvang organiseer je niet op een achternamiddag aan de keuken tafel. Daar gaat een lange voorbereiding aan vooraf. Tel daarbij op de corona maatregelen die ons allen troffen en je bent twee jaar verder.

De eerste stap was het werven van zangers voor het projectkoor, dat onder leiding van Jan Kruimink de uitdaging met Excelsior onder leiding van Pieter Bosma aan durfde te gaan. De oproep leidde tot de aanmelding van meer dan 100 enthousiaste deelnemers. De stem audities en daarmee de verdeling over de stemgroepen kon van start gaan. De eerste repetities ondervonden dankzij corona een jaar vertraging op.

Binnen Excelsior startte een zoektocht naar een geschikte locatie, want waar berg je een 100 koppig koor, 50 muzikanten en toeschouwers. Er kwam van alles voorbij van fabriekshallen tot leegstaande loodsen. Uiteindelijk werd toch gekozen voor de eigen vertrouwde sporthal de Goorn en werd besloten vier voorstellingen te geven.

De volgende uitdaging was de zoektocht naar de benodigde financiële middelen. Langzaam maar zeker kreeg het geheel meer vorm en nadat een aantal grote sponsoren hun toezegging voor een financiële bijdrage hadden gedaan kon het sein GO worden gegeven. In mei 2022 startten de eerste repetities van het koor en de  bladmuziek stond voor de zomer ook bij de fanfare op de lessenaar.

Intussen was er een idee ontstaan over een toepasselijk voorprogramma. Er werd contact gezocht met Arjan Erkel. Arjan werd tijdens zijn werk voor Artsen zonder grenzen in 2002 ontvoerd in de Russische deelstaat Dagestan en zat 607 dagen gevangen. Hij was graag bereid te vertellen over zijn gevangenschap en wil om te overleven. Zijn verhaal ondersteunde hij met liedjes die hem kracht gaven. Oerend Hard, Green Green Grass of Home, If tomorrow never comes. Zo ontstond er een mooie samenwerking tussen Arjan, Excelsior en zanger Justin Ripassa.

Alle lichten stonden op groen en de promotie en kaartverkoop konden van start gaan.

Alle inspanningen droegen er toe bij dat er vier keer gespeeld werd voor een uitverkochte zaal. 1200 toeschouwers waren getuige van een indrukwekkende voorstelling.

Wat toeschouwers en pers ervan vonden:

“Wereldleed op kleine en grote schaal beide indrukwekkend gebracht door Arjan Erkel en Excelsior met film beelden op de achtergrond en live verhalen van Arjan”

“Armed Man maakt onuitwisbare indruk”

“Een rilling en een traan. Een indrukwekkend en overtuigend pleidooi voor vrede en verdraagzaamheid”

“Indrukwekkend, emotioneel, prachtig en goed georganiseerd”

“Heel indrukwekkend”

Waar een relatief kleine vereniging in een klein dorp in Drenthe toe in staat is laat dit project zien. Met durf, vertrouwen, gemeenschapszin, saamhorigheid en de bereidheid iets moois tot stand te brengen, dat is hoe wij Excelsior het hebben ervaren. Hoe mooi is het op deze wijze een beetje te kunnen bijdragen aan de weg naar vrede en vrijheid.