Loading…

Overzicht taakgroepen

Overzicht taakgroepen

Taakgroep Fanfare
Leden: Hedwig Oevermans (bestuur), Gerlyn Draaijers en Iris Wittendorp, Simon Eising en Fred Ekkel. De taakgroep fanfare draagt ideeën aan voor het concertprogramma van de fanfare. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een brainstormlijst, deze lijst wordt steeds aangevuld door leden van de taakgroep maar ook door inbreng van leden uit het orkest of buitenstaanders. Vervolgens worden plannen gemaakt wanneer concerten en projecten kunnen plaatsvinden. Deze ideeën worden eerst voorgelegd aan het bestuur. Bij een akkoord wordt, wanneer nodig, een commissie gevormd en wordt een begroting/plan gemaakt.Naast het bedenken van concerten en projecten horen ook het inplannen van repetitiedagen en workshops ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit tot het takenpakket. In een jaar wanneer de fanfare aan een concours deelneemt wordt samengewerkt met bestuur en dirigent voor een optimale voorbereiding.Voor het organiseren van concerten en projecten wordt nauw samengewerkt met de taakgroep Communicatie en Financiën. Bij projecten of activiteiten waar de hele vereniging bij betrokken is werkt de taakgroep samen met alle andere taakgroepen.Muziekcommissie
De muziekcommissie van de fanfare kan gezien worden als subgroep van de taakgroep. Zij treedt in nauw overleg met de dirigent en zoekt passend repertoire bij de geplande activiteiten en concerten.
Taakgroep Communicatie
Leden: Anouk Mug (bestuur), Maureen Logtgenberg, Fred Ekkel en Sander Habing.Algemeen doel van de taakgroep is het leggen en onderhouden van goede contacten met groepen uit de samenleving die van belang zijn voor de vereniging. Zij informeert de omgeving over ontwikkelingen en activiteiten van onze muziekvereniging. Daarnaast richt de taakgroep zich op het adequaat informeren van de Excelsiorleden over het reilen en zeilen van de vereniging.De taakgroep Communicatie houdt zich onder andere bezig met de informatie voor de leden. Dit gebeurt voornamelijk door mailverkeer en de nieuwsbrief die eens per maand verschijnt.Ook houdt de taakgroep zich bezig met bekendmaking van ontwikkelingen en belangrijke activiteiten door middel van de regionale en plaatselijk pers, sociale media zoals bijvoorbeeld facebook en het up-to-date houden van de website. Hierbij zorgen zij ervoor dat er, waar nodig, flyers of iets dergelijks worden ontwikkeld. Deze bekendmakingen zijn in overleg met betreffende taakgroep die activiteiten heeft geregeld zoals bijvoorbeeld een concert.De taakgroep Communicatie zorgt er ook voor dat donateurs, vrienden en leden van de Club van 100 op de hoogte gehouden worden van muzikale activiteiten door middel van de Nieuwsflits die tweemaal per jaar verschijnt. De taakgroep heeft als doel om e-mailadressen van donateurs, vrienden en leden van de Club van 100 te verzamelen om ook digitaal informatie te kunnen verstrekken.
Taakgroep Malletband
Leden: Jan Schepers (bestuur), Ruben Logtenberg en Dennis RentingBinnen de slagwerkgroep van de vereniging is het momenteel vrij rustig. De jeugd is aangesloten bij de ervaren groep zodat het totale ensemble uit 11 personen bestaat.De doelstelling is in eerste instantie iedere week een productieve en gezellige repetitie te kunnen hebben. Ook zoeken we naar activiteiten voor de groep. Hierbij valt te denken aan studiedagen met collega verenigingen, het deelnemen aan een festival en het verwerven van optredens. Verder wordt er bijvoorbeeld gezocht naar een mogelijkheid om met de leden een activiteit als een taptoe of marswedstrijd te bezoeken.Meerdere leden van de malletband zijn ook actief binnen andere geledingen van de vereniging als het opleidingsorkest, KLEIN orkest, de Pietenband en de fanfare.Mede door toedoen van instructeur Roelf Jan kunnen we zeggen dat de groep goed presteert.
Taakgroep Jeugd en Opleiding
Leden: Berdien Elling (bestuur), Popko Hooiveld, Job Zijnge en Evelien Wery. De taakgroep houdt zich bezig met het opleidingsorkest, het KLEIN orkest en alles omtrent opleiding in het algemeen.Voor de opleiding in het algemeen promoot Excelsior scholing en opleiding voor al haar leden. In de nieuwe situatie van muzieklessen door o.a. het lerarencollectief zijn er vele mogelijkheden tot het volgen van lessen. Allerlei variaties qua frequentie, tijdsduur, individueel of groepsgewijs, zijn mogelijk. Ook voor de mogelijkheid incidenteel of voor een beperkte periode lessen te volgen kan worden gekozen.De basisschooljeugd willen we actief benaderen om kennis te maken met muziek. Hiervoor willen we een samenwerking vormen met meerdere basisscholen, verenigingen en professionals uit de regio. We willen ons niet alleen profileren in Oosterhesselen. Als Excelsior willen we in de regio het voortouw nemen. Door de samenwerking met basisscholen kunnen we projecten organiseren met behulp van landelijke fondsen en subsidies. We zijn voor 2017 tevreden als er in het voorjaar concrete afspraken met de scholen zijn gemaakt over de inhoud van de samenwerking en we in het najaar kunnen starten met de uitvoering ervan.In augustus 2016 is er gestart met het tussenorkest waarmee het al in 2013 aangenomen document ‘Jeugd en Kwaliteit’ zijn praktische uitwerking heeft gekregen. De leden van dit orkest hebben de naam ‘Klein-orkest’ bedacht. Onder deze naam zal het orkest verder gaan.Voor dit orkest en het opleidingsorkest worden concerten en activiteiten geregeld door de taakgroep.
Taakgroep Financiën
Leden: Evelien Logtenberg (bestuur) Wim Kiers, Mariëtte Eising en Vincent Cremer. De hoofdtaak van de taakgroep Financiën is het genereren van inkomsten waarmee de jaarlijkse begroting van Excelsior in ieder geval sluitend kan worden gemaakt of dat er zelfs sprake kan zijn van een batig saldo.Hiernaast zal de taakgroep ondersteuning bieden bij het financieren van projecten en activiteiten geïnitieerd vanuit het bestuur en/of de andere taakgroepen.