Muziek maken doe je samen!

Van de voorzitter 25 april ’21

Eens in de drie weken op zondag gaat om 11.50 uur mijn telefoon. Het is Gerlyn Draaijers, verantwoordelijk voor de communicatie binnen onze vereniging. “Bart je hebt nog 10 minuten!” Ze doelt dan op de deadline voor mijn bijdrage voor de Sportblazer. Zondagsmiddags 12.00 uur moet mijn aandeel bij haar binnen zijn. Helaas mislukt het mij nogal eens om op tijd iets in te leveren, maar uiteindelijk komt het toch altijd goed.

Op de vorige Sportblazer kregen wij toch nog wel wat vragen. “Muziekant is toch niet met IE?” Snel gekeken en inderdaad een monsterachtige typefout in de titel van het Excelsior levensverhaal van Jan Schepers. Wij weten natuurlijk best dat muziekant niet zo geschreven hoort te worden. Sterker nog het is een vaste en terugkerende titel. “Muzikant aan het woord”. Toch is er een fout in geslopen.

Een vereniging die zichzelf serieus neemt zorgt dat dit ook op een passende wijze wordt uitgedragen. Teksten die kloppen op inhoud en grammatica zijn daar een belangrijk voorbeeld van. Binnen onze vereniging hebben we de afspraak dat alle teksten die wij naar buiten brengen, bijvoorbeeld in de Sportblazer of de website (die al even uit de lucht is), tekstueel door een ander worden gecontroleerd. Een tekst vol fouten leest niet en komt over alsof je jezelf toch niet helemaal serieus neemt. Voor ons is dit dus een belangrijk onderwerp. Daarom hebben we speciaal voor dit onderwerp een vaste taakgroep die belast is met het controleren en uitbrengen van alle teksten, reclamefolders, programmaboekjes, social media en alles wat nog meer naar buiten gebracht kan worden. Een belangrijke taakgroep die haar taak ook echt serieus neemt. Vandaar ook mijn deadline… Deze taakgroep bestaat uit twee zeer betrokken Excelsiorleden. Gerlyn Draaijers en Rikie Wesseling. Samen zorgen zij ervoor dat alles kloppend naar buiten wordt gebracht. Een schrijffout hoort niet en mag niet, dit zal bij hun niet gebeuren. Binnen onze vereniging hebben wij naast het bestuur vijf vaste taakgroepen. Drie zijn er belast met de verschillende onderdelen binnen onze vereniging, één bewaakt onze uitgaven en is creatief met het binnenhalen van financiële middelen en de laatste is dus onze taakgroep communicatie. Het verschil tussen deze laatstgenoemde en die andere vier is dat deze meestal onzichtbaar werkt. Bijvoorbeeld als taakgroep jeugd en opleiding zorg je ervoor dat je het schoolorkest in beeld brengt en houdt binnen de vereniging. De taakgroep slagwerkgroep zorgt er bijvoorbeeld voor dat er in de repetitie voldoende gezelligheid te vinden is. En de taakgroep fanfare is bijvoorbeeld erg druk met het organiseren van digitale activiteiten. De taakgroep communicatie daarentegen valt juist op door niet op te vallen. Als zij hun werk goed doen dan hoor je er niemand over. Een nobele taak waarin toch ook het gevaar heerst dat zij niet de waardering krijgen die eigenlijk gepast zou zijn. Iedere week zorgen zij ervoor dat wij zichtbaar blijven op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Zij zorgen ervoor dat onze website, als deze straks weer werkt, gevuld wordt en blijft met leuke weetjes en informatie. Ze verzorgen de mail in en om de vereniging en ook de vergaderingen worden door de taakgroep communicatie gefaciliteerd. Het belangrijkste punt voor mij en voor deze Sportblazer is dat zij iedere editie weer alle teksten van ons aandachtig doorlezen en waar nodig corrigeren.

Waar komt dan “Muziekant” vandaan? Ik heb werkelijk waar geen idee. Ergens in het proces van schrijver tot drukker kan er iets gebeurd zijn. Het maakt mij eigenlijk ook helemaal niet uit. Een fout is menselijk en kan dus gebeuren. Maar een foutje als deze geeft mij ook de gelegenheid om vrijwilligers de waardering te geven die zij verdienen. Ook is dit een moment om de andere leden op te roepen om ook eens stil te staan bij de mensen die minder opvallen maar toch veel doen voor onze vereniging. Daarom eindig ik als volgt:

Rikie en Gerlyn jullie zijn top!

Bart Kruimink
Voorzitter

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.