Home » Verslagen

VERSLAG 2e repetitie op 12 januari  

Het was een goede repetitie, opkomst minder groot dan op 5 jan.
Het instuderen ging vlot:  4 stukken zijn geheel of gedeeltelijk ingestudeerd. Sfeer is goed! Goede aandacht en grote betrokkenheid.
Afspraak: deelnemers oefenen thuis de ingestudeerde muziek (zie hierboven).

Opstelling bijgesteld: kleine mensen vooraan, grote mensen achteraan.
Aandachtspunt: niet praten tijdens de repetitie.

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen met speciale aandacht voor adem (met proefpersoon).
  Schouders ontspannen houden, eerst de ‘bodem’ van de longen vullen.
  Stoeloefening gedaan – thuis verder oefenen.
 • Repertoire:
 1. The Armed Man (L’Homme armé) – is nu geheel ingestudeerd en doorgezongen.
 2. Sanctus – is nu geheel ingestudeerd en doorgezongen.
 3. Charge – zowel 1e als 2e couplet zijn nu ingestudeerd; deel C=F slaan we voorlopig over – staat gepland voor solisten.
 4. Kyrie – naast D=J (18-20) , nu ook ingestudeerd E (18-19) en F (Christe eleison 20-23). De tenor II is nog niet aan de orde geweest, de overige stemmen wel. Dit deel is erg complex met de diverse inzetten en het vinden van de juiste toonhoogtes. Hier moet de nodige aandacht aan besteed worden.
 • Niet gedaan:
  Save me from bloody men geheel (28-29 – voor de mannen)
  12. Benedictus – C – einde (87-90)

PLANNING 3e repetitie op 2 februari

1e deel: (90 minuten)

 • Inzingen: aandacht voor activering lichaam, stemapparaat, adem, resonans, articulatie; canon.
 • Sanctus – geheel doornemen. Aandacht voor dynamiek en uitspraak.
 • Instuderen: 12. Benedictus – C – einde (87-90)
 • Herhalen: 1. The Armed Man (L’Homme armé)
  alle partijen apart en in combinaties doornemen + collectief; aandacht voor de hoogte van de sopranen en tenoren
  Slotdeel is bijna hetzelfde als deel E.

2e deel: (70 minuten)

 • Herhalen: 3. Kyrie – eerst F (Christe 20-23) met aandacht voor de melodieën en de diverse inzetten; daarna Kyrie geheel
 • Charge – instuderen – deel E=G (57-60); aandacht voor de toonhoogte; herhalen deel B (51-54); deel C=F voorlopig overslaan;
 • Save me from bloody men geheel (28-29 – voor de mannen)

Reserve 6. Hymne Before Action – 1e couplet (44)

Fonetische uitspraak van het Frans:

l’homme armé                         lommarmee
doit, doit on douter               dwa, dwatton doetee    (n nasaal)
on a fait                                     ona fè   (o van zon, n nasaal, è van bèh)
partout crier                            partoe kriejee
que chacun                               ke sjakun  (e van ze, un van langerekte een, n nasaal)
se viegne armer                      se vieinarmee
d’un haubregon de fer          dun obregon de fer (un van een, n nasaal,
                                                                           bre met ‘stomme’ e, e in fer langgerekt)

Fonetische uitspraak van het Latijn:

kyrie                                         kierie.e (y=ie, e tussen e en i)
eleison                                     eleison (e tussen e en i, i in lei pas op het laatst)
christe                                      kriste (ch=k, e tussen e en i)
sanctus                                    saanktus (a langgerekt)
dominus                                  dominoes (o als in zone, u=oe)
deus                                          de.oes (e tussen e en i, u=oe)
sabaoth                                    saabaaot
pleni                                          pleni (e tussen e en i, i=ie)
sunt                                           soent (u=oe)
caeli                                           tsjelie (c voor e=tsj, i=ie)
gloria                                         gloria (o als in zone, g als in garden)
exelcis                                       egdjelsies  (g als in garden, i=ie)
benedictus                               benediektoes (e tussen e en i)
qui                                              kwie
venit                                          weniet (v tussen v en w, e tussen e en i, i=ie)
in                                                 ien (i=ie)
nomine                                      nomine (o als in zone, e tussen e en i)
domini                                       domienie (o als in zone, i=ie)
angus                                         aanjoes (a langgerekt, gn=nj, u=oe)
dei                                               deie (e tussen e en i, i=ie)
qui tollis                                     kwie tollies (o als in zone, i=ie)
peccata                                       pekkaataa
mundi                                         moendie (u=oe, i=ie)
miserere                                    mieserere (i=ie, e tussen e en i)\
nobis                                           nobies (o als in zone, i=ie)
dona                                            donaa (o als in zone)
pacem                                         paatsjem (a langgerekt, c voor e=tsj)

 

VERSLAG 1e repetitie op 5 januari

Het was een goede repetitie, met een zeer grote opkomst.
Het instuderen ging vlot:  4 stukken zijn geheel of gedeeltelijk ingestudeerd.
Sfeer is goed! Goede aandacht en grote betrokkenheid.
Afspraak: deelnemers oefenen thuis de ingestudeerde muziek met de ingezongen partijen op de website.
Aandachtspunten: opstelling bijstellen – kleine mensen vooraan, grote mensen achteraan.
presentielijst van paraaf voorzien

Wat hebben we gedaan?

 • Inzingen
 • Ingestudeerd:
  1. The Armed Man (L’Homme armé) – A (2+3), C (4-6), E (8-9), F (10-12)
  5. Sanctus – A (30-31), BC (32-33), C=F (34-36), D=G (36-37)
  6. Charge – B (51-54)
  3. Kyrie – D=J (18-20)

PLANNING 2e repetitie op 12 januari

1e deel: (90 minuten)

 • Inzingen met speciale aandacht voor ademtechniek
  1. The Armed Man (L’Homme armé) – geheel herhalen
  slotdeel is bijna hetzelfde als deel E
  alle partijen apart en in combinaties van stemmen doornemen
  aandacht voor de hoogte van de sopranen en tenoren
 • 3. Kyrie – herhalen deel D=J (18-20); instuderen deel E (Kyrie 18-19) en deel F (Christe 20-23)
  aandacht voor uitspraak

2e deel: (70 minuten)

 • 5. Sanctus – deel H instuderen, daarna geheel doornemen
  alle partijen apart en in combinaties doornemen
  aandacht voor dynamiek en uitspraak
 • 6. Charge – instuderen – deel E=G (57-60); herhalen deel B (51-54)
  deel C=F voorlopig overslaan
 • 4. Save me from bloody men geheel (28-29 – voor tenoren en bassen)

Reserve: Instuderen: 12. Benedictus – deel C – einde (87-90)